√ Kumpulan Doa Mohon Rezeki Yang Baik Menurut Islam

Doa Minta Rezeki – Assalaamualaikum. Dalam Islam, seorang hamba dianjurkan untuk terus berdoa. Doa yang lantunkan kepada sang pencipta baik itu saat setelah sholat fardu, sunnah atau keaddan apapun.

Berkaitan dengan doa ini, hendaknya sebagai umat islam kita berdoa memohon dilapangkan rezeki.

Kasus yang banyak diaalami sebagian besar orang ini adalah merasa kecil, mudah menyerah karena suatau hasil yang tidak sempurna. Usaha maksimal tapi hasiln tetap saja.

Hal yang seperti ini harusnya dihindari. Kembalikan lagi kepada Sang Pencipta Alloh SWT. Mungkin kamu belum maksimal dalam memohon disetiap hajatmu.

Terutama dalam mengamalkan doa minta rezeki. Hendaknya ditingkatkan dan diamalkan secara rutin. Bagi yang belum tahu beberapa doa memohn rezeki ini, kamu bisa baca artikel yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Artikel yang satu ini diambil dari beberapa ayat dan hadist yang Insyaalloh dapat diambil wasilahnya.

Doa Mohon Rezeki Dalam Islam

doa minta rezeki dalam islam

Seperti yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwa Doa adalah senjatanya orang muslim.

Sejatinya kita sebagai hamba Alloh juga diwajibkan terus dan terus dalam berdoa.

Sesuai yang telah diperintahakan dalam Al Quran, berdoa sangat dianjurkan sekali. Meski tidak mempunyai syarat  dan rukun layaknya sholat, zakat dan puasa.

Jenis dari berdoa bermacam-macam misalnya doa minta rezeki, dilapangkan hati, doa minta jodoh dan lain-lain.

Berkaitan dengan berdoa, disini akan saya ulas mengenai doa mohon rezeki yang baik dan barokah.

Sebagai bekal ibadah, seorang umat islam dianjurkan untuk kaya. Dalam artian ini kaya bukan berarti hanya dalam lingkup harta melainkan ilmu dan segala macamnya.

Memohon rezeki yang barokah dan banyak supaya nantinya dapat digunakan sebagai bekal ibadah selama di dunia.

Dalam islam, hal tersebut dianjurkan bagi setiap orang.

Banyak umat muslim yang telah putus asa, terkadang berpikir kenapa susah untuk mendapatkan rezeki, tidak kaya-kaya dan yang lainnya.

Pemikiran tersebut harusnya dihindari, karena nantinya bisa membuat kesalahan yang fatal.

Introspeksi diri, luruskan kembali niat kamu dan perbnyak dzikir dan berdoalah meminta kelapangan rezeki kepada Alloh SWT.

Alloh berfirman dalam Surat Hud ayat ke 6 yang artinya :

“Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. “ (QS. Hud: 6).

Dari sini sebenarnya kita sebagai umat islam harus optimas, bahwa semua urusan rezeki itu sudah di tanggung oleh Alloh.

Maka dari itu jangan sampai mengeluh, galau karena rezeki kurang. Insyaalloh dengan terus berihktiar dan memanjatkan doa minta rezeki kepada Sang Pencipta akan diberikan kelapangan.

Doa Minta Rezeki Lancar

berdoa lancar rezeki
Source: Salamdakwah

Menjadi seorang muslim yang kaya akan ilmu juga harta merupakan salah satu misi untuk berbuat kebaikan pada orang lain.

Dengan kita menjadi kaya, secara langsung akan memperbanyak sodaqoh, santunan dan  bantuan lainnya kepada saudara muslim lainnya.

Maka dari itu perlunya memohon rezeki yang lancer agar bisa bermanfaat untuk orang lain.

Tentunya rezeki yang diberikan bernilai berkah dan halal.

Pada bagian ini, saya akan menyampaikan beberapa doa yang mungkin dapat diambil wasilahnya mengenai doa dilancarkan rezeki.

Intisari yang saya ambil dari beberapa acuan yang insyaalloh bisa kamu amalkan.

Doa mohon rezeki lancar ini dapat kamu bacakan stelah sholat fardu.

Doa rezeki lancar diambil dari surat Ali Imran : 27

ali imran 27 rezeki

Artinya : “Engkau masukkan malam kedalam siang serta Engkau masukkan siang kedalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, serta Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. serta Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).” (QS Ali Imran : 27)

Doa yng diambil dari Al Quran ini bisa kamu amalkan setiap hari sebagai alat untuk memohon kelancaran rezeki.

Insyaalloh dalam hasilnya apa yang kamu amalkan ini asalkan niat bagus akan cepat terwujud.

Doa Minta Rezeki Tak Terduga

doa memperlancar rezeki
Source: wallpaperkeren.co

Berdoa dengan niat mohon dilapangkan rezeki dalam islam merupakan anjuran yang sangat diwajibkan.

Tidak hanya dalam situasi kamu sedang terdesak dari sisi ekonomi saja, berdoa minta rezeki harusnya tetap diamalkan terus.

Kondisi lain seperti kamu mendapatkan rezeki yang tak terduga atau tidak disangka-sangka.

Berikut ini saya ambil beberapa wasilah atau intisari dari doa meminta rezeki dari Al Quan dan Hadist yang bisa kamu amalkan.

Allah berfriman dalam surat Ghafir ayat ke 60.

surat ghafir tentang rezeki

Yang artinya: Dan Rabbmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”.(Q.S :Ghaafir: 60)

Dari potongan ayat tersebut dapat kita ambil intisari dan wasilahnya mengenai memohon rezeki.

Bahkan Alloh SWT yang memerintahkan kepada hambanya untuk tetap bedoa.

Dengan jaminannya memperkenankan atau menerima doa yang telah dipanjatkan kepada-NYA.

Dari ayat lain didalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke 90 juga terdapat kandungan mengenai rezeki.

al anbiya 90 tentang rezeki

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami.” (QS. Al-Anbiya’: 90)

Sementara itu ada beberapa hadist yang menyebutkan tentang memohon rezeki.

“Wahai manusia, selagi engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, aku mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu” (HR. At Tirmidzi, ia berkata: ‘Hadits hasan shahih’).

Dari hadist yang disampaikan ini, kita tahu bahwa kita sebagai umat islam hendaknya terus berdoa dan mengharapkan. Baik itu mengharapkan rezeki atau hajat lainnya.

Doa Minta Rezeki Yang Berlimpah

Pada bagian ini saya akan bagikan beberpa wasilah dan intisari dari beberpa ayat didalam Al Quran mengenai doa minta rezeki.

Artian luas dari rezeki tidak hanya harta, bisa juga kedudukan atau ilmu.

Doa Kedudukan Mulia

Dalam surat Al-Mu’minun  ayat ke 29 disebutkan bahwa terdapat sebuah doa untuk memohon rezeki dalamkedudukan.

al mu'minum 29 tentang rezeki dan doa

“Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang berkah, dan Engkau adalah sebaik‐baik pemberi  tempat.” (QS. Al‐Mu’minûn : 29)

Doa Mohon Rezeki Berlimpah

Dalam firman Alloh SWT surat Al Maidah ayat 114.

al maidah 144 tentang rezeki

Artinya adalah “Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang orang yang bersama kami dan yang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.” (QS. Al-Maidah/5: 114)

Doa Mendatangkan Rezeki Dengan Cepat

doa rezeki cepat
Source: saudara-islam.blogspot.com

Memohon rezeki yang berlimpah dan barokah adalah satu hal diinginkan setiap umat islam.

Dengan mempunyai rezeki yang berlimpah, insyaalloh kita akan dibawa kedalam satu amalan baik yaitu membantu sesama. Bersodaqoh dan beramal kepada yang membutuhkan.

Kendalanya, banyak umat islam yang mengeluhkan dirinya dalam rezeki tersebut.

Padahal banyak dalam Al Quran menyebutkan bahwa rezeki itu sudah menjadi tanggungan dan ditetapkan oleh Alloh SWT.

Kembali kepada beberapa ayat dalam Al Quran yang bisa kamu jadikan doa untuk mendatangkan rezeki yang Insyaalloh bisa kamu amalkan.

Al Quran Surat At-Thalaq : 2-3

ath tahalaq tentang rezeki

(2) “Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. “

(3) “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

Tafsir yang saya ambil dikutip dari beberapa sumber pada dua ayat ini adalah tentang kesulitan seorang hamba.

Sulit keluar dan lolosnya sebuah urusan yang dialami oleh sebagian orang kemungkinaan kurangnya ketakwaan kepada sang Rab.

Maka dari itu tafsir ini memnyebutkan bahwa orang yang bertakwa akan dibukakan jalan keluar dari keadaan sulit. Seperti halnya urusan rezeki.

Surat Al Baqarah : 286

al baqarah 286 tentang rezeki

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa (dari kejahatan) yang diperbuatnya.

(Mereka berdoa), “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau membebani Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.

Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ma’afkanlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

Dari ayat diatas dapat diambil sebuah intisari, bahwasannya seorang hamba akan diberikan sebuh beban, cobaan sesuai dengan kemampuannya.

Maka dari itu, berkaitan dengan rezeki yang sulit pada diri kamu, Insyaalloh akan ada jalan kelar. Mungkin usaha telah dilakukan belum maksimal.

Selain itu dibarengi dengan doa minta rezeki pada setiap setelah solat fardu. Ingatya doanya lebih baik diambil dari ayat Al-Quran.

Surat Al Baqarah : 216

al baqarah 216 rezeki

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tetapi boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh Jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. ” (Q.S. Al-Baqarah:216)

Intisari yang dapat diambil dari ayat ini adalah bagaimana kita sebagai hambaNYA, senantiasa selalu diberikan ketabahan.

Ketabahan atas hasil yang didapatkan tidak sesuai.

Hal ini bisa kamu aplikasikan dalam usaha mencari rezeki. Sudah beritndak semaksimal mungkin, tapi hasil yang masih kurang.

Jangan berpikiran negative, mulailah positif thinking karena berprasangka yang baik telah disuruh oleh Alloh.

Hal ini diaplikasikan dalam adzab ketia memanjatkan doa minta rezeki dengan niatan yang ikhlas serta karena Alloh SWT.

Doa Rezeki Nabi Sulaiman

doa nabi sulaiman
Source: umroh.travel

Nabi Sulaiman adalah nabi yang terkenal dengan kekayaan dan kerajaannya. Selain itu juga, beliau diberikan mukjizat dalam menundukan jin.

Dalam hal ini terdapat beberapa wasilah yang bisa kamu jadikan sebagai doa minta rezeki dari beberpa ayat yang berhubungan dengan doa Nabi Sulaiman.

Doa Nabi Sulaiman Untuk Kekayaan

Doa ini diambil dari Al Quran surat Shaad ayat ke 35.  Secara umum doa ini untk memohon kelancaran rezeki serta kekayaan yang barokah.

Dalam ayat ini juga bisa digunakan dalam doa melancarkan rezeki dan usaha di kehidupan kita.

shaad 35 rezeki

Yang artinya : “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (Q.S Shaad : 35)

Biasanya doa yang diambil dari ayat ini diamalkan setelah sholat fardu.

Akan lebih mantap lagi, kamu amalkan selain setelah sholat fardu, adalah shilat dhuha.

Insyaalloh doa meminta rezeki dari ayat ini bisa memperlancar rezeki kamu, baik itu untuk usaha atau yang lainnya yang bernilai positif.

Yang terpenting adalah niat dan keberkahan dari rezeki yang telah kita dapatkan.

Doa Nabi Sulaiman Tentang Bersyukur

Didalam surat An Naml aat ke 19, disebutkan bahwa setiap umat islam hendaknya bersikap sukur terhadp nikmat yang telah diberikan.

Hal ini berhubungan dengan doa minta rezeki yang tadi. Artinya setelah kita dilancarkan rezeki, selanjutnya kamu bersyukur.

Kamu bisa membaca doa nabi sulaiman tentang bersyukur ini disetiap setelah sholat fardu.

an naml 19 rezeki

Yang  artinya : “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” (QS An-Naml : 19)

Demikian artikel yang saya tulis berkaitan dengan doa minta rezeki ini. Semoga anda bisa terus mengamalkan amalan baik disetiap waktu. Niatkan semuanya karena Alloh SWT, Insyaalloh bisa cepat dan berkah. Terimakasih, Wasslamualaikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *