√ 99+ Kata Mutiara Dalam Bahasa Sunda Tentang Kehidupan

Bahasa sunda adalah sebuah bahasa yang memiliki keunikan dan variasi kata yang sangat banyak. Dari sana, bahasa sunda sering digunakan dalam merangkai motivasi. Sperti kata mutiara bahasa sunda kahirupan (kehidupan), kata sunda bija, humor dan yang lainnya.

Nah, berbicara dari kata kata sunda tadi. Kali ini saya akan melanjutkan untuk melengkapi artikel sebelumnya mengenai kata kata lucu bahasa sunda. Versi yang satu ini lebih kedalam kata bijaknya.

Yeuh bagi orang sunda atau yang ngerti bahasa sunda, ini bisa dijadikan sebagai pemotivasi diri, renungan hidup dikala hati kamu merasa gundah, galau, sedih dan yang lainnya.
Silahkan di simak ya.

Kata Mutiara Sunda Tentang Kahirupan

kata mutiara sunda kehidupan

Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap orang akan memiliki kondisi sedih, galau, resah atau bahkan sakit hati. Dari sana ada beberapa treatment termasuk mencari motivasi.
Baik itu didapat dari nonton video atau mencari kata-kata yang sesuai keadaan hatinya.

Berbicara tentang ini, saya akan berbagai sebuah kata mutiara bahasa sunda kahirupan (kehidupan).
Kata kata sunda ini mungkin akan mengurangi rasa galau kamu, terutama buat kamu orang sunda atau yang ngerti bahasanya.

Yuk, langsung di simak aja langsung.

“Sa’acan urang ngaraos cape sareng ngarasa ngeluh kana pagawean nu keur urang lakukeun, cobi pikirkeun heula ka marenehana anu ngalanggur, jalmi-jalmi anu cacat, anu ngahareupkeun ngagaduhan pagawean siga urang.”

***

“Sateu acan arurang nunjukeun panangan sareng terus nyalahkeun ka diri sorangan. Cobi inget heula! Yen hanteu aya jalmi saurang oge, nu luput tina sagala kasalahan atanapi dosa.”

***

“Sa’acan urang ngarasakeun ngeluh ka barudak (anak-anak) urang, pikirkeun heula ka jalmi anu mandul, anu hoyong pisan ngagaduhan anak.”

***

“Dinten ieu, sa’acan urang ngarasa ngeluh ka kahirupan anu keur dijalan ayena. Pikir keun ka jalmi nu atos pupus tipayun, yen pahahal umurna teh lewih ngora ti urang.”

***

“Sateuacan urang ngeluh kana imah arurang nu kotor, ku sabab henteu aya pembantu nu nga-bersihkeunana. Cobi pikir keun heula ka jalmi-jalmi nu hirup di jalanan anu cicing dina saung.”

***

“Sateuacan urang ngaras ngeluh ka pamajikan atanapi salaki, cobi pikir keun heula ka jalmi-jalmi nu terus-terusan ngareup menta jodo ka gusti Alloh.”

***
“Sa’acan urang ngeluh sabab ngarasa ka diri sorangna paling buruk, cobi pikirkeun heula ka jalmi-jalmi nu aya dina tingkat paling buruk di kahirupana.”

***

Papatah Sunda Sedih

mutiara sunda yang sedih

“Se’acan urang ngeluh kana ka-emaman anu bade ku urang tuang, cobi pikirkeun ka marenehana, jalmi-jalmi anu henteu pernah boga kadaharan pikeun di tuang.”

***

“Dina dinten ieu, sa’acan urang nyesel naroskeun omongan nu kirang sae, cobi dipikir keun heula ka salah sahiji jalmi nu henteu tiasa naros pisan.”

***

“Entong sakali-kali ngedalkeun wilujeng kantun lamun salira hoyong keneh nyobian. Entong sakali-kali nyerah lamun salira rumaos masih keneh aya rasa sanggup!”
***

itulah beberapa salah satu contoh dari kata mutiara bahasa sunda kahirupan.
pasti jika kamu mengerti bahasa sunda, maka kata kata sunda tersebut akan berarti dan menjadi penghibur dikala sedih, resah, galau dan yang lainnya.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kahirupan Dan Artinya

kata mutiara sunda kahirupan dunia

Dalam bagian ini saya akan berbagai beberapa contoh dari sebuah kata mutiara bahasa sunda kahirupan beserta artinya.

Mudah-mudahan dapat membantu kamu yang sedang mencari referensi kata untuk hiburan dikala hati galau, resah, gundah gulita.

Terlebih lagi buat orang-orang yang mengeri kata kata sunda, ini pasti akan membantumu.
Yuk langsung saja disimak.

“lamun anjen mikahayang hiji perkawis nu henteu acan kantos anjen mipiboga, mangka anjen keudah lakukeun hiji perkawis, nu heunteu acan kantos anjen pigawéan.”
Bila kamu menginginkan suatu yang belum pernah kamu miliki, maka kamu mesti lakukan satu hal yang belum pernah kamu kerjakan.

***

“ereun naroskeun, kumaha car meunangkeun nu anjen pikahoyong? Margi jawaban nu anjen panggihan nyaéta ngan saukur ti “usaha”.”
Hentikan bertanya, gimana cara dapatkan yang anda inginkan? Karena jawaban yang anda temukan hanyalah “usaha”.

***

“sagala masalah nu dongkap ayeuna, sanes kanggo ngalabuhkeun anjen, nanging eta kanggo nguji sabaraha kuat anjen tiasa nahana.”
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan kamu, melainkan untuk menguji seberapa kuat kamu bisa menahannya.

***

“jalmi bisa sukses, kumargi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi nu gagal, margi anjeunna gaduh seueur alesan.”
Orang sukses, karena mempunyai banyak cara. Sedangkan orang gagal, karena dia punya banyak alasan.

***

“babaturan teh sapertos bulan, unggal weungi nu poék cahyana teteup sok nyaangan urang. Cacak manehna jarang dongkap, nanging teh manéhana teuras aya.”
Sahabat ibarat rembulan, setiap malam yang gelap gulita, sinarnya terus menerangi kita. Walau ia jarang sekali datang, tapi ia selalu ada.

***

Contoh dari kata mutiara bahasa sunda kahirupan diatas mudah-mudahan bisa menghibur kamu dikala perasasan sedang galau, sedih, tidak semangat dan yang lainnya.

Kata Mutiara Bahasa Sunda Buhun

kata sunda mutiara buhun

Zaman dahulu orang tua yang lahir di tanah sunda mempunyai sebuah beberapa nasihat yang mempunyai berbagai makna.

Biasanya kata kata sunda orang tua ini bisa dipakai sebagai motivasi dalam hidup.
Khsusnya yang mengerti bahasa sunda, hal ini merupakan suatu hal yang penting. Mungkin kamu baru tahu mengenai beberapa kata yang akan saya tulis dibawah ini.

Yuk simak saja langsung.

***

“Hirup katungkulan ku umur, paeh henteu apal dimangsa, matak rinik kulit harti, cicing harti ngawincik diri, lamun nyaah kana raga sing terang kana dasarna agama.”

***

“Arurang teh bakal manggihan jeung poe akhir, anu ngandung harti dinten pamungkas, raga ditinggalkeun ku nyawa, maot pingaraneunana. Kabeh bakal digiring kurung keur kuring, bakal dibulenan saeneng-enengna, bakal ngagebleg deui jeung mantena.”

***

“Tunggul entong dirurud, catang entong dirumpak, hirup katungkulan ku umur, paeh henteu nyaho dimangsa. Sing emut kana purwadaksi, purwa wiwitan, daksi wekasan. Hartina sing apal ka diri sorangan, asal timana? Cicingna dimana? Balikna kamana?”

***

“Nyukcruk galur nu kapungkur, mapay laratan nu baheula, nitih wanci nu kamari, ninggang waktu nu sampurna. Sanajan urang bareda tapi sarua, sanajan henteu ngahiji tapi sa’ati, milari ridho gusti anu sajati.”

***

“Hirup di alam dunya sembaheun anging gusti nu kagungan urang sadaya, nu ngajadikeun bumi, langit, sawarga, naraka jeung sagala eusina.”

***

Baca Juga Nih: “700+ Kata Kata Bijak Terbaru (Keren, Romantis, Lucu, Inspiratif, Semangat)”

Kata Mutiara Sunda Romantis

kata mutiara sunda romantis

“Kateter ku basa, kalangsu ku mangsa, katinggaleun poe, nyasab dina waktu, ayeuna, isukan jeung kamari, kahiji niat na diri, mikaharep, ngapimilik nu sajati.”

***

“dimana-mana hurung nangtung siang leumpang, caangna jalan, lugina hate, kakait ati nu sajati, gagantar rasa nu sampurna, nun gusti .. Teupangkeun abdi sareng manehna, meureun sabab aya rasa, rasa bagja nu sampurna salamina.”

***

“Zaman ayeuna mah nu dakwah kari pertentangna, nu ngaji kari hariringna, tapi kajahatan kalakah beuki meuweuh.”

***

“Bisi aya elmu anu kasungkur-sungkur, pangabisa anu acan ka talaah, ajian anu kasingkir-singkir, geura taluktik ti ayeuna, geura kotektak ti kiwari.”

***

“Dedeg sampe, rupana hade, patut henteu nganjuk, rupa henteu menta, naha kalakuan henteu beda ti euwah-euwah?

***

“Lamun jeung dulur mah keur jauh silih tepungan, keur anggang silih teangan, keur gering silih ubaran, paeh silih lasanan, lamun salah silih benerkeun, poekeun kudu silih caangan, lamun poho kudu silih bejaan.”

***

“Ari sabar teh lain ditampiling kalakah cicing, ditajong kalah morongkol, digebug jadi murungkut.”

***

“Geura menta hampura ka anu jadi bapa, geura menta ampun ka anu jadi indung, kusabab duanana pangeran urang di dunya.”

***

“Ampun ka nu maha agung, nu ngagaduhan kun fayakun, jleg ngadeg sakur kersa-na, bral gumelar kawasa-na.”

***

Itulah beberapa contoh dari kata mutiara sunda dan artinya. Semoga dapat membuat wawasan kamu dalam mencari kata kata sunda yang berbau motivasi dan bijak.

Baca Juga Nih: “700+ Kata Kata Bijak Terbaru (Keren, Romantis, Lucu, Inspiratif, Semangat)”

Kata Mutiara Sunda Islami

kata sunda islami

Pada bagian ini akan saya bagikan beberapa contoh dari kata mutiara bahasa sunda kahirupan (kehidupan) ismali.
khusus bagi yang mengerti bahasa sunda, hal ini akan membantu dikala hati kamu gundah, galau dan yang lainnya dengan membaca kata islami ini. supaya dekat dengan Alloh SWT.
yuk langsung di simak aja di bawah.

***

“lamun dua orang ditakdirkeun babarengan, pasti tina bagean daerah dunya mana wae bakal di tepangkeun.”

***

“lain kasabaran lamun masih keneh boga batas, lain kaikhlasan lamun masih ngarasakeun nyeri.”

***

“pamudah-mudahan dinteun iyeu Alloh gampilkeun sagala urusan, ngalapangkeun hate sareng hampangkeun lengkah arurang dina sagala rupi kasaean.”

***

“saat anu paling deukeut dina mhklkuk sareng Rabb nyaeta nalika manena sujud. Tangtu lobakeun doa” (HR Imam Muslim)

***

“Gusti Alloh bakal nolongan ka hiji hamba, lamun eta hambana osok nolongan ka hamba/saudara muslim lainna.” (HR Muslim)

***

Demikian beberapa contoh dari kata mutiara bahasa sunda kahirupan (kehidupan) tenteang islam.
mudah-mudahan bisa membantu kamu dan diambil segala manfaat, nilai positifnya.

Kata Kata Islami Bahasa Sunda

kata kehidupan sunda islami

Dibagian ini saya berbagi beberapa contih dari kata mutiara bahasa  sunda kahirupan (kehidupan) islami. Yuk langsung saja lihat ke tkp.

“diajar kudu ngahargaan diri ka urang sorangan, kusabab kabehna aya tujuan tina kahirupan. Kasalahan nyaeta cara gusti supados urang tiasa langkung kuat jeung bijak engkena.”

***

“lamun aya masalah datang ngahadang, entong teras ngarasa kesel ka gusti allah, tapi urang kedah ngagaduhan pikiran yen gusti allah teh nyaeta karunya ka urang. Kusabab, allah ngan nguji ka imanan sareng ka sabaran urang sadaya.”

***

“jalmi-jalmi nu tiasa ngajaga lisan tina omongan nu tiasa nyenyeuri hate jalmi sejen, niscaya hatena pasti bakal dijaga tina rasa nyeuri jeung darita ku gusti allah.”

***

“cobaan dina ngajalankeun kahirupan iyeu ngarupakeun hiji misteri jeung alesan pikeun urang, supados ulah eren jeung ngarasa nyerah, terus ngalengkah ngalewatan cobaan nu aya.”

***

Sabot kugusti allah masihan cobaan ka abdi, anjeuna terang yen urang teh pasti bisa ngalewatan nana. Emang aya rasa nyeyeuri di jerona, tapi percanten eta teh tiasa nyien urang janten lewih kuat engkinna.

***

“lamun urang nagraos ragu-ragu, kuatkeun iman arurang sareng kayakinan urang. Kaimanan sareng kayakinan ngarupakeun hal nu paling sae pikeun kahirupan anu kedah aya dina diri urang masing-masing.”

***

Itulah beberapa contoh dari kata mutiara bahasa sunda kahirupan (kehidupan) yang bisa menambah wawasan kamu. Khsusnya lagi bagi kamu orang sunda, itu semua insyaalloh bisa bermanfaat untuk membantu untuk memotivasi. Sekian dan terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *